Aktualności,R.I.S.E Przytulia,Jurajski Park NarodowySprawa powołania Jurajskiego Parku Narodowego ciągnie się od kilku lat. Dotychczasowe wysiłki przyrodników i ochroniarzy spełzły na niczym. Sprawa jest jednak jak najbardziej aktualna. Jura to obszar unikatowy pod względem przyrodniczym w skali Europy. Miejsca przepełnione tak wielką ilością gatunków rzadkich, chronionych, endemicznych i o tak wielkiej specyfice, wyjątkowości winne być chronione w formie parku narodowego.

Projekt Jurajskiego P.N. leży już na urzędniczych biurkach. Cóż, więc stoi na przeszkodzie powołaniu w Polsce 24 parku narodowego? Zapraszamy do współpracy, gdyż dalsza bierność w tej sprawie może doprowadzić do sytuacji paradoksalnej. Za parę lat powołanie J.P.N. być może nie będzie miało sensu gdyż wartości, które dziś predysponują ten obszar do tego miana zostaną utracone.

2013-09-23 23:32:07 | Bieg patrolowy „Poznajemy mieszkańców Warty” - przyrodniczy bieg patrolowy dla młodzieży


Mamy przyjemność zaprosić młodzież do wzięcia udziału w biegu patrolowym z elementami wiedzy o zwierzętach zamieszkujących rzekę Wartę i jej dolinę. Bieg organizowany jest na terenie Mirowskiego Przełomu Warty w Częstochowie. Celem biegu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za członków drużyny, wyrabianie wrażliwości na przejawy piękna w przyrodzie oraz wdrożenie do przestrzegania zasad „fair play". Prócz wiedzy ogólnej i wytrzymałości biegowej, uczestnicy muszą współdziałać ze sobą i motywować się do działania. Uczniowie są dzieleni na zespoły. Każda drużyna dostaje regulamin biegu, kartę startową, folder Ptaki Górnej Warty i mapę Polski. Na trasie biegu znajdują się punkty zadaniowe. Drużyny ruszają na trasę biegu w 5-cio minutowych odstępach czasowych, poruszają się pieszo według znaków umieszczonych na drzewach. Liczy się czas pokonania trasy i poprawność odpowiedzi na pytania z dziedziny biologii i geografii. Za poniesiony trud, a przede wszystkim ogromne chęci, uczestnicy otrzymują nagrody książkowe.
Czas trwania biegu ok.3 godziny. Bieg patrolowy rozpoczyna się i kończy w pobliżu stadniny koni „Pegaz“, na końcowym przystanku autobusu MPK nr 26 Mirów-Pegaz.
Termin: wrzesień – listopad 2013 r.
Uczestnicy: grupy do 30 osób ze szkół ponadpodstawowych
Cena: 15 zł od grupy. Bieg dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Aby wziąć udział w biegu patrolowym należy skontaktować się z:
Magdalena Bobowska- Macyszyn
tel: 888 508 648
e-mail: przytulia1@o2.pl, mbobowska-macyszyn@wp.pl

2013-09-23 23:30:47 | Oferta warsztatów ekologicznych „Poznajemy mieszkańców Warty” - warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży.


Warsztaty realizowane są na terenie Mirowskiego Przełomu Warty w Częstochowie. Uczestnicy dowiedzą się o zagrożeniach dla rzeki Warty, jej wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i społecznych. Poznają występujące tam gatunki zwierząt i roślin. Uczniowie będą mogli samodzielnie prowadzić obserwację dzięki pudełkom ze szkłem powiększającym i podbierakom, które rozwiną w nich pasję poznawania przyrody. Modele i pieczątki cyklu rozwojowego żaby ułatwią poznanie jej rozmnażania i spowodują, że nie będzie on już trudnym tematem w szkole. Oprócz tego, tropy zwierząt (bobra i wydry) spowodują uwrażliwienie na wszelkie przejawy życia w przyrodzie, a papierki lakmusowe uświadomią uczniom własną odpowiedzialność za stan otoczenia i uświadomią im konieczność ochrony przyrody. Warsztaty uświadamiają wartość różnorodności biologicznej. Podkreślają także wpływ każdego z nas na przyrodę. W trakcie zajęć zastanawiamy się, jak możemy zmniejszyć nasze negatywne oddziaływanie na środowisko.

Czas trwania warsztatów 3 godziny. Warsztaty rozpoczynają się i kończą w pobliżu stadniny koni „Pegaz“, na końcowym przystanku autobusu MPK nr 26 Mirów-Pegaz.
Termin: wrzesień – listopad 2013 r.
Uczestnicy: grupy do 25 osób z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
Cena: 15 zł od grupy. Warsztaty są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

KONTAKT: Magdalena Bobowska- Macyszyn
tel: 888 508 648
e-mail: przytulia1@o2.pl, mbobowska-macyszyn@wp.pl

2012-09-12 12:06:29 | Oferta warsztatów ekologicznych Ruchu Inicjatyw Społeczno- Ekologicznych „Przytulia” dla nauczycieli biologii, przyrody i wychowawców „Poznajemy mieszkańców Warty” - warsztaty przyrodnicze


Warsztaty realizowane będą na terenie Mirowskiego Przełomu Warty w Częstochowie. Uczestnicy dowiedzą się o zagrożeniach dla rzeki Warty, jej wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i społecznych. Poznają występujące tam gatunki zwierząt i roślin. Uczniowie będą mogli samodzielnie prowadzić obserwację dzięki pudełkom ze szkłem powiększającym i podbierakom, które rozwiną w nich pasję poznawania przyrody. Modele i pieczątki cyklu rozwojowego żaby ułatwią poznanie jej rozmnażania i spowodują, że nie będzie on już trudnym tematem w szkole. Oprócz tego, tropy zwierząt (bobra i wydry) spowodują uwrażliwienie na wszelkie przejawy życia w przyrodzie, a papierki lakmusowe uświadomią uczniom własną odpowiedzialność za stan otoczenia i uświadomią im konieczność ochrony przyrody. Warsztaty uświadamiają wartość różnorodności biologicznej. Podkreślają także wpływ każdego z nas na przyrodę. W trakcie zajęć zastanawiamy się, jak możemy zmniejszyć nasze negatywne oddziaływanie na środowisko.

Czas trwania warsztatów 3 godziny.
Termin: wrzesień – listopad 2012 r.
Uczestnicy: grupy do 25 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
Warsztaty są bezpłatne, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

KONTAKT: Magdalena Bobowska- Macyszyn
tel: 503 538 733
e-mail: przytulia1@o2.pl
www.przytulia.most.org.pl
» więcej aktualności

© R.I.S.E. 'Przytulia' projekt: mik.awork&weirddsn
Strony umieszczone na serwerze MOST

Nasze wydawnictwa

Przytulia - Mirowski Przełom Warty - przewodnik przyrodniczy

"Mirowski Przełom Warty" - przewodnik przyrodniczy