Jurajski park Narodowy,R.I.S.E przytuliaO Przytulii
Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Przytulia został zarejestrowany w 2005 r., na bazie nieformalnej grupy działającej na terenie Ziemi Częstochowskiej.

Przytulia jest stowarzyszeniem osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra przyrody i dziedzictwa kulturowego, szerzenia odpowiedzialnych wzorów życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego i kulturowego.

Jej celem jest zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego i kulturalnego dziedzictwa człowieka.

Przytulia prowadzi kampanie informacyjno-edukacyjne w obronie przyrody:
  • Jurajskie Eko-Spotkania, propagujące idee utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego;
  • Moja rzeka - Program edukacji ekologicznej oraz kampania na rzecz ochrony rzek i przyrody Częstochowy;
  • Rzeka Warta - warta poznania i ochrony.
  • Dzień Bez Samochodu.
Stowarzyszenie wydaje publikacje poświęcone ochronie przyrody. Bierze udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne.
© R.I.S.E. 'Przytulia' projekt: mik.awork&weirddsn
Strony umieszczone na serwerze MOST

Nasze wydawnictwa

Przytulia - Mirowski Przełom Warty - przewodnik przyrodniczy

"Mirowski Przełom Warty" - przewodnik przyrodniczy