Flora,Przytulia krakowska,Galium cracoviense,Warzucha polska, Cochlearia polonica,gatunki endemiczne jury Krakowsko-Częstochowskiej,gatunki reliktowe Jury Krakowsko-Częstochowskiej

elementy kierunkowe,granice zasiegów,rośliny objete ochroną ścisłą i częściową,grzyby Jur, Krakowska-Częstochowska,roslinność kserotermicznaKampania na rzecz utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego
Idea utworzenia parku narodowego na jurajskich obszarach północnej części Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd powstała w latach 70-tych. Realizacja projektu, zakończona powołaniem parku narodowego jest możliwa po uzyskaniu społecznego i politycznego poparcia lokalnej władzy samorządowej. Tymczasem społeczność lokalna negatywnie odnosi się do propozycji utworzenia JPN.

W latach 2002-2004 odbyły się "Jurajskie Eko-Spotkania" - imprezy mające na celu promocję walorów przyrodniczo- kulturowych rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, oraz propagowanie idei utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego. Tematy poruszane w czasie Eko-spotkań były bezpośrednio związane z problematyką ochrony środowiska, a także z kulturą i tradycją regionu.

W ramach trzech edycji Jurajskich Eko-Spotkań zorganizowano m.in.: wykłady i dyskusje na temat projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego, ekorolnictwa, ekoturystyki, przyrody i kultury regionu; wycieczki przyrodnicze, historyczne i turystyczne; warsztaty rękodzielnicze oraz konkursy i warsztaty ekologiczne dla dzieci.

Cały czas zbierane są podpisy pod petycją za utworzeniem Jurajskiego Parku Narodowego.
© R.I.S.E. 'Przytulia' projekt: mik.awork&weirddsn
Strony umieszczone na serwerze MOST

Nasze wydawnictwa

Przytulia - Mirowski Przełom Warty - przewodnik przyrodniczy

"Mirowski Przełom Warty" - przewodnik przyrodniczy