auna,płazy i gady,endemity i relikty Jury Krakowsko-Częstochowskiej,Ptaki,Charakterystyka ornitologiczna

Catops tristis infernus,Choleva lederiana gracilenta,źrodlarkakarpacka,podkowiec mały,nocek orzęsiony,nietoperze,czajka,rycyk,dudek,świerszczak,derkaczMoja rzeka. Program edukacji ekologicznej oraz kampania na rzecz ochrony rzek i przyrody w Częstochowie
Rzeki i doliny rzeczne to najważniejsze miejsca, dzięki którym ocalały fragmenty dzikiej przyrody w mieście. Są one ważną ostoją dla zwierząt i roślin a dzika rzeka pozwala na samooczyszczanie się wód. Doliny rzeczne i tereny zielone w mieście pełnią niezwykle ważne role w przestrzeni miasta, ekologiczne, krajobrazowe i społeczne. Kampania zajmuje się popularyzowaniem tematu wartości rzek i terenów zielonych ich walorów krajobrazowych, przyrodniczych i społecznych wśród mieszkańców Częstochowy. Propaguje proekologiczne działania i zachowania wśród mieszkańców miasta a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Nasz program to przede wszystkim autorskie warsztaty terenowe "Poznaj swoją rzekę", prelekcje i konkursy aktywizujące dzieci i młodzież do proekologicznych działań. "Moja rzeka" obejmuje również kampanię informacyjną propagującą ochronę rzek i przyrody Częstochowy w ramach której wydany został folder "Moja rzeka" poświęcony najcenniejszym miejscom cennym przyrodniczo w obszarze miasta oraz zorganizowana konferencja.
© R.I.S.E. 'Przytulia' projekt: mik.awork&weirddsn
Strony umieszczone na serwerze MOST

Nasze wydawnictwa

Przytulia - Mirowski Przełom Warty - przewodnik przyrodniczy

"Mirowski Przełom Warty" - przewodnik przyrodniczy