klimat,okres burzowy,kuesty,szarugiRzeka Warta - warta poznania i ochrony
Projekt skupia się na realizacji programu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony wód. Jest kontynuacją, cieszącego się dużym powodzeniem wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży, projektu "Moja rzeka" realizowanego w 2006 r.

Program edukacji ekologicznej to przede wszystkim autorskie warsztaty i prelekcje w szkołach, wycieczki terenowe, konkursy - aktywizujące dzieci i młodzież szkolną oraz mieszkańców Częstochowy do proekologicznych działań. Zawiera w sobie inwentaryzację i utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie doliny rzeki Warty oraz wystawę częstochowskich fotografów przyrody. Obejmuje również kampanię informacyjną propagującą ochronę rzeki Warty wraz z jej malowniczym przełomem na wschodzie miasta Częstochowy.
© R.I.S.E. 'Przytulia' projekt: mik.awork&weirddsn
Strony umieszczone na serwerze MOST

Nasze wydawnictwa

Przytulia - Mirowski Przełom Warty - przewodnik przyrodniczy

"Mirowski Przełom Warty" - przewodnik przyrodniczy