Rezerwat Parkowe,Dolina Wiercicy,Żródła Zygmunta

Wypławek biały, ptaki,płazy,gady,ssaki"Poznaj rzekę Wartę" - warsztaty terenowe dla dzieci i młodzieży
Warsztaty odbywają się nad rzeką Wartą. Uczestnicy zapoznają się ze środowiskiem przyrodniczym charakterystycznym dla dolin rzecznych oraz z zagrożeniami dla rzek i przyrody w mieście. Poznają ciekawostki na temat spotkanych gatunków zwierząt i roślin.

Warsztaty uświadamiają wartość różnorodności biologicznej. Postaramy się podkreślić także wpływ każdego z nas na przyrodę. W trakcie zajęć zastanawiamy się, jak możemy zmniejszyć nasze negatywne oddziaływanie na środowisko.

  Czas trwania warsztatów 2- 4 godziny.
  Uczestnicy: grupy do 30 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
© R.I.S.E. 'Przytulia' projekt: mik.awork&weirddsn
Strony umieszczone na serwerze MOST

Nasze wydawnictwa

Przytulia - Mirowski Przełom Warty - przewodnik przyrodniczy

"Mirowski Przełom Warty" - przewodnik przyrodniczy