Rezerwat Sokole Góry,jaskine Jury Krakowsko-Częstochowskiej

rośliny objęte ochroną na Jurze,buczyny,storczyki,troglobionty"Ekologia praktyczna" - autorskie warsztaty w szkołach
Warsztaty na temat zagrożeń i ochrony wody oraz środowiska przyrodniczego z nią związanego. Zajęcia aktywizują dzieci i młodzież do proekologicznych zachowań każdego dnia.

Obejmują zabawy parateatralne i plastyczne oraz dyskusję. Są prowadzone w sposób motywujący uczestników do samodzielnej, twórczej pracy, do dyskusji i prób rozwiązywania problemów w grupie.

 Czas trwania warsztatów - do 2 godzin lekcyjnych.
 Uczestnicy: grupy do 30 osób, ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
© R.I.S.E. 'Przytulia' projekt: mik.awork&weirddsn
Strony umieszczone na serwerze MOST

Nasze wydawnictwa

Przytulia - Mirowski Przełom Warty - przewodnik przyrodniczy

"Mirowski Przełom Warty" - przewodnik przyrodniczy