Rezerwat Bukowa Kępa,buczyna,ochrona ścisła roślin

Przetacznik górski,Parzydło leśne,świdrzykiCharakterystyka przyrodnicza i opracowanie ścieżki dydaktycznej w dolinie Warty
Ścieżka dydaktyczna, jest miejscem do prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej w terenie. Pokazanie fauny, flory, elementów rzeźby tereny i walorów krajobrazowych pozwoli na znacznie lepsze przekazanie i utrwalenie wiadomości niż powszechnie stosowana metoda werbalna. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży ze środowisk miejskich, pozbawionych stałego kontaktu z przyrodą.
© R.I.S.E. 'Przytulia' projekt: mik.awork&weirddsn
Strony umieszczone na serwerze MOST

Nasze wydawnictwa

Przytulia - Mirowski Przełom Warty - przewodnik przyrodniczy

"Mirowski Przełom Warty" - przewodnik przyrodniczy