Rezerwat Parkowe,Dolina Wiercicy,Żródła Zygmunta

Wypławek biały, ptaki,płazy,gady,ssakiZeszyt edukacji ekologicznej "Przyroda Częstochowy"
Przytulia - przyroda Częstochowy Częstochowa i jej najbliższe okolice wyróżniają się niezwykle urokliwym położeniem oraz różnorodnością krajobrazu i szaty roślinnej. Z jednej strony stanowi dużą aglomerację, rozwijającą się terytorialnie i przemysłowo, z drugiej jednak w obrębie miasta znajdujemy dobrze zachowane ekosystemy z udziałem rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

W centrum starego miasta spotykają się cztery rzeki, Warta i wpadające do niej: Kucelinka oraz Stradomka z Konopką. Ta bogata sieć rzeczna z licznymi zbiornikami wodnymi i obszarami zawodnionymi to najważniejsze miejsca, dzięki którym ocalały fragmenty dzikiej przyrody w mieście. Są one ważną ostoją dla zwierząt i roślin a dzika rzeka pozwala na samooczyszczanie się wód.

Są tu fragmenty półnaturalnych ekosystemów łąkowo-torfowiskowych, piękne rzeki i niepowtarzalny Przełom Warty.

Miejsca cenne przyrodniczo czekają jednak dopiero na ochronę. To obszary pozbawione opieki, nie objęte żadną formą ochrony, przez co często nieszanowane i zaśmiecane.

Biuletyn ma na celu przybliżyć cenne przyrodniczo miejsca. Mamy nadzieję, że staną się one dla wszystkich ważne i godne ochrony! To do nas należy wybór czy chcemy mieszkać w zabetonowanym środowisku, czy też ochronić pozostałą jeszcze przyrodę i mieć przestrzeń do wypoczynku!

« powrót

© R.I.S.E. 'Przytulia' projekt: mik.awork&weirddsn
Strony umieszczone na serwerze MOST

Nasze wydawnictwa

Przytulia - Mirowski Przełom Warty - przewodnik przyrodniczy

"Mirowski Przełom Warty" - przewodnik przyrodniczy